Молода наука Волині_пріоритети та перспективи досліджень — 2017_ЛуцькМіністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Наукове товариство аспірантів і студентів

 

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у

XІ Міжнародній науково-практичній конференції

студентів і аспірантів

«Молода наука Волині:

пріоритети та перспективи досліджень»,

яка відбудеться 16-17 травня 2017 року

у Східноєвропейському національному університеті

імені Лесі Українки

 

Напрями роботи конференції:

 

Історія, політологія

Міжнародні відносини (країнознавство, міжнародні економічні відносини)

Соціологія, філософія, релігієзнавство

Культура та мистецтво

Біологія, лісове та садово-паркове господарство

Географія, туризм, землеустрій

Екологія

Педагогіка

Психологія

Економіка

Правознавство

Мовознавство та літературознавство

Пріоритети романського та германського мовознавства

Журналістика, видавнича справа та редагування

Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини

Математика та її застосування

Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем

Фізика

Хімія

 

 

 

Для участі у конференції Вам необхідно до 31 березня 2017 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету (molodnauka@ukr.net) пакет матеріалів:

анкету-заявку;

тези;

• відгук наукового керівника (для одноосібних тез студентів і аспірантів);

відскановану квитанцію про оплату;

Файли мають бути названі прізвищем та ініціалами першого автора українськими літерами:

Петренко І.І._анкета-заявка.doc; Петренко І.І._тези.doc; Петренко І.І._відгук.pdf (або jpeg); Петренко І.І._квитанція.pdf (або jpeg)

 

 

   Матеріали конференції будуть розміщені на webсторінці НТАіС до її початку.

 

   Організаційний внесок – 100 грн ертифікат учасника, програма та електронний примірник збірника матеріалів конференції).

   Кошти для участі в конференції слід перерахувати на картку ПриватБанку номер

4731 2171 1338 5031, отримувач Бояр Роман Олексійович, з приміткою «Оргвнесок (прізвище автора)».

 

Оплата готівкою оргкомітетом не приймається.

 

 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 

   Тези доповідей до 3 сторінок приймаються до видання українською та англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см.

Тези повинні включати такі блоки: 1) постановка проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати дослідження; 4) висновки.

Список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [3, 21].

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст та якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори.

 

Матеріали, котрі не відповідають вказаним вимогам, надіслані без заповненої заявки та без підтвердження оплати або подані пізніше встановленого терміну, розглядатися не будуть.

Тези вважаються прийнятими до друку у разі отримання автором листа-підтвердження від оргкомітету.

      

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Петренко М. О.к. філол. н., доцент кафедри української мови

СНУ імені Лесі Українки1

Ковальчук Б. Н. студент 2 курсу історичного факультету

СНУ імені Лесі Українки2

 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

   Постановка проблеми

Текст

   Мета дослідження

Текст

   Результати дослідження

Текст

   Висновки

Текст

Список літератури

?

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА

 

Відомості про авторів

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Повна назва навчального закладу

 

Статус (якщо студент, то якої групи, курсу і факультету чи інституту)

 

Контактний тел., Еmail

 

Відомості про участь у конференції

Назва доповіді

 

Напрям (обов’язково)

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *