B(b+1)-3(b+1) разложите на множители

B(b+1)-3(b+1) разложите на множители

  • B(b+1) — 3*(b+1) = (b+1) * (b-3)
  • B^2+b-3b-3=b^2-2b-3=(b-3)*(b+1)